top of page

ANVÄNDNINGSPOLICY

Introduktion och allmänna vilkor


 

Genom att gå in på hemsidan för Hola Spanska, accepterar användaren användarvilkoren. Organisationen reserverar sig rättigheten att ändra på dem när som helst. I det fallet kommer ändringarna att bli en del av de nuvarande vilkoren. Användarna har ansvaret för att regelbundet kontrollera om det har tillkommit ändringar. Den fortsatta användningen av sidan efter tillkännagivandet av ändringar eller uppdateringar av användarvillkoren utgör deras godkännande.

 

Användadet av materialet av våran hemsida

 

Organisationen Hola Spanska är ägare av rättigheterna för intellektuell exploatering, industriell exploatering samt exploatering av bilderna och innehållet på hemsidan.

 

Informationen på hemsidan betraktas som publik (om inget annat anges) och kan distribueras och kopieras för icke-kommersiella ändamål (för personligt, pedagogiskt och vetenskapligt bruk, etc.), om länken https://holaspanska.se används.
 

Det är strängeligen förbjudet att använda den publicerade informationen för kommersiella ändamål utan den skriftliga tillåtelsen ifrån rättighetsägarna Hola Spanska.

 

 

Användandet av hemsidan

 

Hemsidan används endast inom ramarna för landet Sveriges lagstiftning och förespråkar icke-kränkning och icke-begränsning av tredje parts rättigheter. Alla åtgärder som involverar överföring av stötande eller obscen material eller leder till fel vid normal funktion av hemsidan är strängeligen förbjuden.

 

Informationen, namnen, bilderna och loggorna och piktogrammen som refererar till Hola Spanska, dess produkter och tjänster (och de produkter och tjänster av tredje part) tillhandahålls och är tillgängliga i det skick de är i.

 

Hola Spanska gör sig inte ansvarig till någon skada, direkt eller inderekt, skapad pga användande, förlust eller missbruk av data, förlust av fördelar pga en stämning, negligering eller andra omständigheter relaterade till eller till konsekvens av användandet av hemsidan.


Hola Spanska förklarar inte eller garanterar den konstanta tillgängligheten till tjänsterna och materialet på hemsidan, ej heller bristen på fel och systemfel samt deras korrigering, ej heller bristen på virus på hemsidan och servern, såsom att det garanteras ej användbarheten, exaktheten eller sanningshalten av materialet på hemsidan. Namnen, bilderna, loggorna och varumärket som identifieras som Hola Spanska, såsom dess produkter och tjänster, är egendomar till Hola Spanska och/eller tredje part. Användningen av dessa element på webben kommer inte att betraktas som en licens eller tillstånd för kontinuerlig användning av varumärket eller patent eller annan immateriell egendom som tillhör Hola Spanska eller tredje part.

 

Accepterande av villkoren
 

De nuvarande villkoren träder i kraft ögonblicket då användaren loggar in på hemsidan. Användandet av hemsidan https://www.holaspanska.se innebär kunskapen och accepterandet av användarvilkoren. Användaren kan bara använda hemsidan och dess tjänster om den förbinder sig att acceptera vilkoren utan förbehåll. 

bottom of page